První české peníze

27.09.2018

Pokud budeme pátrat po tom, jaká je historie měny na území česká, budeme muset jít hodně hluboko do minulosti. Vůbec první peníze na našem území se začali obětovat ještě před naším letopočtem. Jednalo se o mince starých Keltů, nebo třeba i o římské mince. 

První české peníze se pak datují do doby Velkomoravské říše. Jednalo se o stříbrné denáry. Ty se datují až do 3 století našeho letopočtu. Někdy jsou ale za první opravdu české mince považovány až denáry, které nechal razit Boleslav I.

Mezi nejznámější české mince ze středověku pak patří především český groš (nebo také pražský groš). Jako první české groše zavádí král Václav II. Pražské groše se razily a používali velmi dlouho dobu. Platili až do roku 1561.

Pražské groše pak nahradila říšská měna (říšský zlatý), který nechal zavést habsburský král Ferdinand I.

První měna samostatné československé republiky začala vznikat až v roce 1919, do té doby se na území nově vzniklé republiky platilo ještě původními rakouskými korunami. V roce 1919 proběhla měnová reforma a původní rakousko-uherské peníze byly kolkovány a postupně nahrazovány novými bankovkami a mincemi.

K další velké změně pak došlo v roce 1953, kdy proběhla další velká měnová reforma. K poslední velká změna, kterou zažila česká měna proběhla v roce 1993, kdy došlo k rozpadu česko-slovenské republiky. Tehdy vznikla současně platná česká měna, která platí až dodnes.