Novoroční předsevzetí hloupého investora I.

31.10.2018

Jak definovat "hloupého" investora? Podle našeho názoru jím v žádném případě není ten, kdo na burze v minulém roce nevydělal nebo jehož tipy se ukázaly jako zcela pomýlené. Nyní, když jsme naši redakci zbavili rizika, že by mohla být označena tímto nehorázným přívlastkem, můžeme přikročit k definici přímé: "Hloupý" investor je podle nás ten, jenž ad infinitum opakuje své chyby. 

Investorské chyby se rekrutují v podstatě ze dvou možných táborů: Buď si obchodník nedokáže správně odpovědět na otázku, proč realizoval ztrátu anebo, což je o poznání méně diskutované téma, proč dosáhl zisku. Naše staré redakční moudro (můžeme-li použít takto vzletného pojmu) totiž praví: Úspěšným začínáš být až tehdy, chápeš-li, proč. Co dělat do té doby? Tak třeba broukat si Voskovcův text: Život je jen náhoda... S novým rokem je spjato bilancování a s bilancováním souvisí předsevzetí. Náš "hloupý" investor jich je tradičně plnoústý, prozradíme vám některá z nich...

1) Letos budu opatrnější/odvážnější: Život obchodníka je neustálým vnitřním svárem mezi kariérou kovboje, jenž své obchodní pokyny nosí proklatě nízko a je ochoten tasit při sebemenší (obvykle nejapné) příležitosti a osudem tichošlápka (milosrdně eufemisticky řečeno) plížícího se při burzovní zdi. Investorské sebevědomí je - přes pokerový zevnějšek - volatilní jako developerské akcie a podstatný je jeden malý paradox: Ačkoli mezi historickým a budoucím výnosem aktiva není v podstatě žádná souvislost, mezi historií a budoucností chování investora je korelace až zatraceně (statistikům se omlouváme za nepříliš exaktní výraz) vysoká. Ať si to přiznáme nebo ne, peníze jsou jednou z mála věcí na světě, se kterou stojí a padá naše sebevědomí, tedy: Historický úspěch nastavuje vysoké investiční sebevědomí v budoucnu a naopak. Čímž do těsta investičního průšvihu přidáte dvě kostky kvalitního droždí. Nechceme působit jako továrna na lakonická, lacině generalizující moudra, ale: Investování bývá o pouhém řízení svého sebevědomí anebo, chcete-li, zkrocení "zlé" (volatilní) křivky sebevědomí do úhledné, pokud možno konstantní přímky, jež nám umožní adekvátně reagovat na reálný investiční svět, a nikoli jen pouhé bludy vlastního nitra. Pomoci vám v tom může například obligátní obchodní plán, jehož se nakonec stejně nikdo neudrží.