Jak včas poznat změnu trendu?

31.10.2018

Jak poznat obrat trendu tak, aby z toho investor ještě něco měl? Říká se, že drobný investor začne reagovat (rozuměj prodávat) na obrat růstového trendu až na dně následné korekce. A naopak: Nakupovat obvykle začíná na vrcholu uptrendu. Problémem je směr pohledu: Investorští rookies obvykle preferují zadní okno před čelním sklem, což bývá při jízdě vpřed obvykle problém. Pokud tedy trh nechceme chápat jako bezednou studnu na investorské úspory, měli bychom nové trendy identifikovat ve fázi "těsně před početím." Jak na to? Jedním z nástrojů může být tzv. 

Modré křivky představují krátkodobou "sadu" průměrů, červené znázorňují dlouhodobé průměry
Modré křivky představují krátkodobou "sadu" průměrů, červené znázorňují dlouhodobé průměry

GMMA neboli Guppy Multiple Moving Average, jehož základem je srovnání dvou sad klouzavých průměrů. Výsledkem je identifikace nového trendu a, dá-li bůh, i zisk tradera. Jak na to?

Jak jsme zmínili, GMMA srovnává dvě sady klouzavých průměrů. První sada je zaměřena na velmi krátký časový rámec a slouží k identifikaci aktivit krátkodobých traderů. Sada používá klouzavé průměry o následujících počtech dnů: 3, 5, 8, 10, 12 nebo 15. Další sada průměrů by měla poodhalit záměry dlouhodobějších investorů, zde jsou používány průměry od 30 do 60 dnů. Interpretace vztahu mezi vývojem obou sad nám pak prozradí více o očekávatelném trendu: Shoduje se výhled krátkodobých traderů s dlouhodobými hráči nebo jsou v rozporu? Za patu nového trendu bývá považován průsečík obou sad klouzavých průměrů. Býčí trend nastává, pokud se křivka krátkodobých průměrů dostane nad sadu průměrů dlouhodobých a pochopitelně naopak: Medvědím signálem je pokles křivky krátkodobé pod dlouhodobou. Autorem tohoto "aparátu" je Daryl Guppy, australský trader, který jej vyvíjel na vlastní kůži a hlavně úsporách. Jak může vypadat analýza skrze GMMA? Podívejte se graf.