Jak správně vybrat firmu pro efektivní vymáhání pohledávek

06.04.2021

Průměrný český věřitel se obvykle jen málo orientuje v problematice profesionálního vymáhání pohledávek a často vůbec nevidí rozdíly mezi inkasními agenturami a firmami na vymáhání pohledávek. Pro mnohé věřitele jsou všichni specialisté inkasních firem i společností vymáhajících pohledávky prostě vymahači, bez ohledu na specifika a nuance jimi využívaných metod a postupů. 

Vymáhání pohledávek
Vymáhání pohledávek

Ve skutečnosti jsou rozdíly mezi inkasními agenturami a firmami na vymáhání pohledávek podstatné.

Inkasní agentury

Inkasní agentury se specializují na hromadné vymáhání velkého množství drobných pohledávek a k tomu využívají takových forem, jako je např. bombardování dlužníků dopisy a upomínkami, telefonické urgence apod. Na tom, zpravidla, metody mimosoudního vymáhání pohledávek inkasními agenturami končí a svým klientům vnucují cesty soudního vymáhání pohledávek. Přitom každá inkasní agentura velmi dobře ví, že soudní cesta vymáhání pohledávek není efektivní v důsledku její nesmírné časové náročnosti a krajně nízké vymahatelnosti pohledávek exekutory. Pro inkasní agentury však nejsou hlavním faktorem zájmy věřitelů, ale vlastní provize, ve které se klientovi účtuje každý provedený úkon spojený s mimosoudním nebo soudním vymáháním pohledávek.

Firmy na mimosoudní vymáhání pohledávek

Firmy na mimosoudní vymáhání pohledávek pracují s dlužníky a s pohledávkami individuálně, široce využívají obchodních informací a jednají s dlužníky přímo. Charakterizuje je cílevědomé úsilí o efektivní mimosoudní vymáhání, protože si provizi účtují v závislosti na konečném výsledku. Pro firmy na vymáhání pohledávek je charakteristická větší pružnost a širší škála používaných metod, ale i vyšší odměna ve srovnání s inkasními agenturami.

Ještě méně věřitelů má představu, že všechny inkasní agentury i firmy na vymáhání pohledávek mají svoji specializaci obdobně jak tomu je v jiných oborech podnikání. Existují inkasní agentury na vymáhání pohledávek retailových, pohledávek spotřebitelských nebo pohledávek vzniklých za nezaplacené televizní poplatky. Mezi firmami na mimosoudní vymáhání pohledávek jsou firmy specializující se jen na pohledávky u dlužníků fyzických osob nebo na pohledávky do výše 300.000 Kč.

Hlavní a typickou zvláštností všech firem obou kategorií je totální neschopnost vymáhat pohledávky nad milion korun. Dokonce většina inkasních agentur a firem na vymáhání pohledávek má vážné problémy s vymáháním pohledávek nad 500.000 Kč. Tuto skutečnost, přirozeně, každá firma zamlčuje a zpravidla od věřitelů bere k vymáhání všechny pohledávky, včetně velmi vysokých. A proč by nebraly? Co když dlužník náhodou zaplatí!

Co mají v takových podmínkách věřitelé dělat, když každý z nich potřebuje vymoci svoji pohledávku rychle, efektivně a s minimálními ztrátami?

Především je třeba zvolit skutečně profesionální firmu na vymáhání pohledávek s nezbytným respektováním specifik vlastních pohledávek i dlužníků.

Několik odborných rad ke správnému výběru firmy na vymáhání pohledávek:

1. Pokud u věřitele jde jen o několik pohledávek, pak má smysl obrátit se na firmy vymáhající pohledávky individuálním přístupem. Je rovněž nezbytné vycházet z objemu pohledávky a podle toho vybrat specializovanou firmu. Je zřejmé, že velká firma, která se specializuje na vymáhání nadstandartně velkých pohledávek, pravděpodobně nebude dostatečně motivována k důraznému vymáhání malých pohledávek.

2. Jestliže komerční činnost věřitele neustále generuje značné množství drobných pohledávek, pak může být nejlepším řešením inkaso a správa pohledávek.

3. Složitější je situace, kdy komerční činnost věřitele systematicky generuje velký počet různorodých pohledávek. V tomto případě je vhodné rozdělit pohledávky do tří základních skupin:

- pohledávky o objemu do 100.000 až 150.000 korun - ty může úspěšně vymáhát inkasní agentura

- pohledávky nad 150.000 korun - předat specializované firmě na vymáhání pohledávek

- sporné pohledávky - předat k řešení advokátům. (Pokud však dlužník vytváří spory úmyslně jen proto, aby oddaloval platbu, pak je lepší s ním jednat prostřednictvím specializované firmy na mimosoudní vymáhání pohledávek.)

V těch případech, kdy mimosoudní vymáhání pohledávek nebylo úspěšným, musí věřitelé zvlášť pozorně zhodnotit možnosti a perspektivu soudního vymáhání. Pokud věřitel nebyl skoupý na provizi a vybral skutečně profesionální firmu, pak mimosoudní vymáhání pohledávek bývá zpravidla neúspěšné jen v těch případech, kdy dlužník už nic nemá. A tady bude pro věřitele soudní vymáhání pohledávky jen zbytečnou ztrátou finančních prostředků.