Bolesti zad a kloubů

22.02.2021

Nejdříve se zmíníme o přímých nebo systémových infekcích kloubů. Jde o závažná celková onemocnění, kdy rychlý a odborný zásah lékařů může zachránit nejen zdraví, ale i život. Přímé infekce kloubů mohou vzniknout po poranění pronikajícím do nitra kloubu nebo do jeho okolí, a to i s určitým časovým odstupem. 

Bolesti zad a kloubů
Bolesti zad a kloubů

Systémové infekce kloubů vznikají transportem choroboplodných zárodků do kloubů krevním oběhem, zejména je-li obranyschopnost pacienta výrazně omezena v důsledku oslabení, chemoterapie, vyčerpání, podvýživy, poruch srážlivosti krve a mnoha jiných.

EXISTENCE INFEKČNíHO LOŽISKA

Ke vzniku takového onemocnění je většinou potřeba ještě prvotní neboli primární infekční ložisko někde v organismu - může to být absces v okolí zubů, ložiska se mohou skrývat i v jiných orgánech. Projevy jsou většinou dramatické. Zarudnutí kloubu, prudká bolest, silně omezená až zcela nemožná hybnost, vysoká teplota a alterace (změna ve smyslu zhoršení) celkového stavu pacienta.

POŠKOZENí NÁRAZOVÉHO VÁČKU

Naštěstí jsou tato závažná onemocnění vzácná. Jsou ale situace, kdy se s infekcí v blízkosti kloubu můžeme setkat častěji. Snad každý někdy upadl na koleno nebo loket a u dětí můžeme podobné pády pozorovat několikrát týdně. Nad klouby máme všichni nárazové váčky, naplněné tekutinou. Vnitřní výstelka váčku a tekutina uvnitř váčku je prakticky stejná jako výstelka kloubu a tekutina uvnitř kloubu. Dojde-li při pádech - například na koleno nebo loket - ke zhmoždění nebo (při horší variantě) k otevření takového váčku, nemusí situace zpočátku vypadat nijak dramaticky. Ale po několika hodinách se váček může zanítit a způsobit otok, zarudnutí, bolest a nezřídka i horečky. Situace se velmi podobá přímé infekci kloubu, i když není tak nebezpečná. V takovýchto situacích je vhodné ihned navštívit lékaře.

VELMI ROZŠÍŘENÝ PROBLÉM

Tento článek se však chce zabývat situací, která sice není tak dramatická, ale o to rozšířenější. Může potkat prakticky každého a nepoznána obtěžovat mnoho měsíců. Může se také stát základem chronického trvalého poškození kloubů nebo páteře. Jde o tzv. postinfekční bolesti v kloubech nebo v zádech. O co se jedná? Téměř při každém běžném virovém nebo bakteriálním infektu homích cest dýchacích bývají více či méně postiženy také klouby a páteř. Jak k tomu dochází? Při imunitním konfliktu mezi viry či bakteriemi a imunitním systémem jedince dochází k mobilizaci nejen místní neboli lokální obrany (rýma, kašel, slzení, otok mandlí atd.), ale i k celkové odpovědi organismu. Zvýšení teploty, prokrvení až průsak kloubů a svalů a někdy přímo i otoky kloubů a další pochody mají eliminovat původce infekce v místě styku s organismem a vytvořit celkové vhodné podmínky pro zabránění množení původců a jejich rozšíření - generalizaci - v organismu. Až potud by vše bylo v pořádku, kdyby imunitní systémy těchto pacientů byly plně výkonné, připravené a na infekce odpovídaly přiměřeně infekční dávce a celému průběhu. Tak tomu bohužel většinou není.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE IMUNITY

Imunitní systémy naprosté většiny dětí i dospělých se s různých důvodů nachází ve značně nevyrovnaném stavu. Bud' jsou oslabené, nebo reagují zbytečně prudce, a to i v situacích, kdy k podráždění nedojde přímo infekčními zárodky, ale například pyly, prachem atd. Pro tyto stavy přecitlivělosti jsme si zvykli používat termín alergie. Při kontaktu s infekčním původcem dojde bud' k nedostatečné odpovědi organismu, která zanechá sliznice, ale i kloubní výstelky, svaly a vazy v jakémsi průsaku, napětí a bolesti - tedy v zánětu. Nebo při bouřlivé reakci může dojít až k zánětlivému poškození cílů imunitní reakce (opět sliznice, kloubní blány, svaly a vazy). Organismus je vlastně infekcí trvale poškozen, po infekci nedochází k úplné regeneraci a vytváří se tak situace pro vznik dalšího infektu, který vše komplikuje a zhoršuje.

CELKOVÁ VYČERPANOST

Jak se výše popsané jevy promítnou do pocitů pacientů? Pacienti mluví o celkové únavě, pocitech tíže ve svalech, popisují, že si připadají, jako kdyby na svých zádech permanentně nesli těžký batoh. Pociťují bolestivé ztuhnutí v šíji nebo bedrech, které se zhoršuje zejména v noci. Nezřídka si stěžují na bolesti hlavy, poruchy soustředění atd. Může se také zhoršovat chuť k jídlu. Běžná analgetika jako Aspirin, Paralen, Ibalgin nebo Voltaren přinášejí malou úlevu nebo vůbec žádnou. Celá tato situace pak vede k vyčerpávání nemocného, snížení kvality života a pocitům smutku, někdy i depresím. Pokud se někdo v podobné situaci nachází, je potřeba se nejprve zamyslet nad tím, zda jsme několik týdnů nebo měsíců nazpět nepřechodili infekční onemocnění. A zdaleka se nemusí jednat jen o běžné respirační infekty. Mysleme i na klíšťata a s nimi spojenou borreliózu. Infekčních onemocnění, která mohou zanechat nemocného ve výše popsaném stavu, je celá řada.

POTíŽE PO INFEKČNí MONONUKLEÓZE

Složitější je ovšem situace, kdy původcem onemocnění je virus - jako například při infekční mononukleóze. Nemocný má výše popsané příznaky, pečlivým vyšetřením lze určit původce onemocnění. Ale to je vše. Vývoj účinných antivirotik, neboli léků proti virům, je teprve na začátku. Původce máme, nemocného také, ale účinné léky nikoli. Jak tedy postupovat? Musíme přijmout fakt, že existuje něco jako přirozená schopnost dosahovat a udržovat zdraví a na tu v léčebném úsilí vsadit. Je potřeba nemocnému, jeho imunitnímu systému a celému organismu umožnit zvládnout tuto situaci vhodným podněcováním těchto přirozených sil a vytvořením zevních podmínek, aby to bylo možné. Je nezbytné vyřadit nemocného s chronickou infekční mononukleózou z pracovního procesu, umožnit mu dlouhodobý odpočinek nebo alespoň snížit pracovní tempo. Je nezbytné upravit dietu tak, abychom metabolismus nezatěžovali těžce stravitelnými potravinami s množstvím toxických zbytků (uzeniny aj.) a naopak dodávali potraviny s vysokou komplexní výživovou hodnotou, lehce stravitelné a čerstvé.

PSYCHICKÁ POHODA

Součástí správné terapie jsou opatření vedoucí ke snížení úrovně stresu a smutku, jež podobné onemocnění mohou provázet. Můžeme toho dosáhnout úpravou vztahů, zavedením prvků duševní hygieny a v neposlední řadě mohou prospět moderní léky, například antidepresiva třetí generace. V takových situacích se otvírá široký prostor pro prostředky tzv. alternativní medicíny. Lékař vzdělaný v poskytováni akupunktury nebo homeopatie může být pro nemocného velkým přínosem. Rovněž lze uplatnit prvky lidového léčitelství, opřené zejména o bylinné kúry. Nemusíme zdůrazňovat, že vše musí být sledováno lékařem.

ÚLEVA NEZNAMENÁ NÁVRAT KE ZLOZVYKŮM

Vraťme se ale k našemu nemocnému s infekční mononukleózou, který si odpočinul, pročistil se, změnil výživové návyky a eventuálně se i vyléčil z deprese, jež jeho onemocnění provázela. Po půl roce nebo i déle můžeme prokázat ústup aktivity protilátek, na základě kterých se onemocnění prokázalo, a nemocnému se uleví. Bylo by jeho velkou výhodou, pokud by si své nové, zejména potravní návyky udržel, kdyby si více zvykl sledovat své pocity, naučil se odpočívat a přenesl do běžného života zásady duševní hygieny, které při léčení svého onemocnění získal.

PROSPĚŠNÁ OPATŘENí

Úplně nejsložitější situace nastává, máme-li před sebou nemocného s výše popsanými příznaky tíže, bolesti, vyčerpání a smutku. Víme, že před několika týdny nebo měsíci prodělal běžnou infekci, kterou mohla být i chřipka, ale podrobná vyšetření, kromě obecných známek zánětlivé aktivity, na nic neukazují. Co nyní? Pokud pečlivým vyšetřením, včetně dotazování na životní způsoby a vztahy nemocného, neprokážeme jinou příčinu jeho obtíží, můžeme považovat jeho obtíže za postinfekční a většinou zároveň za povirové. Léčebná opatření jsou stejná jako u nemocného, který prodělal infekční mononukleózu a který byl příkladem pro naše dnešní sdělení. Jestliže i s odstupem týdnů nebo měsíců nastane problém s únavou, bolestí ve svalech a kloubech, neváhejme s návštěvou odborného lékaře. Přiblížíme se tak k tomu, abychom se mohli vrátit do běžného života zdraví a vyzbrojeni některými novými návyky.