Bankové pôžičky verzus nebankové pôžičky

10.05.2019

Zmyslom tejto diplomovej práce je podať základné informácie o tom, aké vybrané bankové a nebankové spoločnosti poskytujú služby. Téma, ktorým sa táto diplomová práca zaoberá, je veľmi rozsiahle a preto nie je hlavným cieľom popísať do podrobností jednotlivé činnosti a služby jednotlivých bankových a nebankových spoločností, ale vysvetliť ich podstatu a riziká, ktoré sú s nimi spojené, ako pre banku, tak pre klienta. Dôležitá je hlavne ochrana spotrebiteľa pred týmito rizikami, teda ako sa im vyhnúť alebo ich minimalizovať. Daná problematika je popísaná jednoduchou formou pre ľahké pochopenie verejnosti a prípadné použitie v reálnom živote.

https://diplomovka.sme.sk/

https://diplomovka.sme.sk/praca/3851/bankove-pozicky-verzus-nebankove-pozicky.php